Sambar Deer 飼養戶數及在養頭數-按City別分 Sika Deer 飼養戶數及在養頭數-按City別分
2011年第3 2011年第3
City別   飼養戶數(戶)  在養頭數() City別   飼養戶數(戶)  在養頭數()
 實數  % > Total <  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿  實數  %  總頭數  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿
%  實數   % 
 臺閩地區      634 100.00   20,010 100.00     11,429   5,918   2,663  臺閩地區       214 100.00   3,871 100.00       2,067    1,332     472
                
 臺灣地區      627 98.90   19,819 99.05     11,351   5,811   2,657  臺灣地區       203 94.86   3,124 80.70       1,773       955     396
                
 新北市         33 5.21          930 4.65            697        165         68  新北市            3 1.40          48 1.24             20          19          9
 臺北市           5 0.79          134 0.67              57          51         26  臺北市            4 1.87          50 1.29             28          19          3
 臺中市         54 8.52       1,254 6.27            858        288       108  臺中市            5 2.34        118 3.05             62          44        12
 臺南市         69 10.88       3,365 16.82         1,758     1,073       534  臺南市          29 13.55        693 17.90           386        187      120
 高雄市         73 11.51       1,730 8.65            889        613       228  高雄市            7 3.27          98 2.53             64          32          2
 宜蘭縣         11 1.74          444 2.22            298        102         44  宜蘭縣            - -            - -                -             -          -
 桃園縣         18 2.84          587 2.93            314        159       114  桃園縣            1 0.47            2 0.05               1            1          -
 新竹縣           6 0.95            73 0.36              43          24           6  新竹縣            2 0.93          20 0.52             15            3          2
 苗栗縣         28 4.42          837 4.18            471        267         99  苗栗縣          13 6.07        413 10.67           251        131        31
 彰化縣         33 5.21          892 4.46            444        308       140  彰化縣          16 7.48        289 7.47           167          83        39
 南投縣       197 31.07       6,846 34.21         3,916     1,963       967  南投縣            - -            - -                -             -          -
 雲林縣         29 4.57          793 3.96            481        183       129  雲林縣          11 5.14        204 5.27           115          54        35
 嘉義縣         18 2.84          519 2.59            276        176         67  嘉義縣            3 1.40          13 0.34               7            6          -
 屏東縣         14 2.21          414 2.07            218        155         41  屏東縣          10 4.67        328 8.47           168        111        49
 臺東縣         20 3.15          444 2.22            279        141         24  臺東縣          87 40.65        701 18.11           414        201        86
 花蓮縣         14 2.21          409 2.04            251        116         42  花蓮縣            3 1.40          57 1.47             14          40          3
 澎湖縣           1 0.16            18 0.09                4            6           8  澎湖縣            7 3.27          81 2.09             56          20          5
 基隆市           1 0.16            45 0.22              45            -            -  基隆市            - -            - -                -             -          -
 新竹市           2 0.32            53 0.26              33          10         10  新竹市            2 0.93            9 0.23               5            4          -
 嘉義市           1 0.16            32 0.16              19          11           2  嘉義市            - -            - -                -             -          -
 金門縣           7 1.10          191 0.95              78        107           6  金門縣          11 5.14        747 19.30           294        377        76
 連江縣            - -              - -                -            -            -  連江縣            - -            - -                -             -          -
 註:Sika Deer以外之鹿種歸於Sambar Deer,計827頭,其中掌鹿17頭、紅糜鹿272頭、Red Deer481頭、黃占鹿49頭、泰國鹿8頭。